Menu

Udmeld

Vil du melde dig ud af Lund IF, så skal du følge dette link og udfylde formularen.

Det er vigtigt, at du har betalt en eventuel kontingentrestance. Vi kan ikke udlevere dit spillercertifikat til en anden klub, førend vi har modtaget restancen.

Evt. spørgsmål relateret til udmeldelse stilles til lbdige@hotmail.com.

Luk