Menu

Lund IF Eagles (1. - 3. kl)

Lund IF Eagles (6-10) er det første basketballhold i Lund. Her er fokus på at præsentere alle for basketball på en sjov, inkluderende og lærerig måde. Med afsæt i forskellige småspil og boldbasisspil, hvor basketbolden er det primære redskab, spiller vi basketball og laver andre aktiviteter og lege, som skal skabe glæde ved boldspil i samspil med andre, og give eleverne endnu mere lyst til at spille basketball. Inklusion, mestring og sammenspil er nøgleord for os.

Vi træner hver tirsdag fra kl. 14.00 – 15.00 i Hallen.