Hold 2005 / 2006

Tilmelding

Aktiviteter 2005 / 2006

Udvalg

Adresseliste Instruktører

 

 Mini Junior holdet til opvisning i Juelsminde.

 

VELKOMMEN TIL GYMNASTIKAFDELINGEN I LUND IF

Lund Idrætsforening Gymnastikafdeling byder nye som gamle medlemmer velkommen i Lund Idrætsforening.

 

Praktiske oplysninger.

 

Tilmelding Tilmelding sker enten på tilmeldingsaften eller til instruktøren.
Betalingsform Kontant ved tilmelding eller pr. giro
Lokaler Træningen foregår i Lundskolens gymnastiksal.
Instruktører Der ansættes så vidt muligt voksne instruktører. Vi ansætter dog også unge gymnaster som hjælpeinstruktører, de uddannes hos DGI/DGF.
Opvisninger Alle hold deltager i vores lokale opvisning i marts 2006.

Gymnaster i aldersgruppen ca. 8 - 15 år deltager i opvisning på Flemming Efterskole i marts 2006.

Voksenhold deltager i Amtsopvisningen i Forum Horsens i marts 2006.

Gymnastiklejr Gymnaster i aldersgruppen ca. 8 - 15 år tilbydes, med tilskud fra afdelingen, gymnastiklejr på Flemming Efterskole.
Juleafslutning Op til jul holder vi juleafslutning, hvor børneholdene hygger sig med lidt slik. Dette sørger instruktøren for.
Årsnåle Når man har gået til gymnastik uafbrudt i henholdsvis 5 – 10 – 15 år får man overrakt årsnål og diplom ved Gymnastikopvisningen.

 

Forældrene må meget gerne følge de nye små til deres første gymnastiktime. Vi ser dog gerne, at man venter i omklædningsrummet, da det kan virke meget forstyrrende, hvis forældrene opholder sig i gymnastiksalen.

Vi forventer, at gymnasterne deltager aktivt i de planlagte aktiviteter. Hvis ikke vil forældrene blive kontaktet for evt. udmeldelse.

Vi håber, at I alle må få nogle gode timer og oplevelser i løbet af sæsonen.